— Jarní příměšťák —

Letos poprvé otevíráme příměstský tábor o jarních prázdninách. Jsme v samotném centru města, ve studiu LeVITAs na adrese Minoritská 10.

Na táboře se budeme houpat na závěsných sítích (Jóga ve vzduchu® Kids), závěsném kruhu (aerial hoop) i závěsných šálách (aerial silks). Budeme trénovat s obručemi hula hoop, párovou akrobacii AirAcro® a budeme samozřejmě řádit i venku, dopřeje-li nám to počasí nemine nás koulovačka ani stavění sněhuláka.

Podle počasí budou dále voleny další aktivity: Návštěva historických budov a muzeí v centru Brna (v omezené míře), návštěva jump parku nebo laser game.

Termín:

17. -22. 2. 2020


Cena:

2800,- Kč

Cena pro předchozí absolventy při platbě do konce listopadu: 2520,- Kč

Cena je konečná, zahrnuje dopravu dítěte na výlety, případné vstupy, instruktory, půjčovné a samozřejmě stravu a pitný režim. Stravou se rozumí dopolední svačina, teplý oběd včetně polévky, odpolední svačina a druhá odpolední svačina.

Cena neobsahuje případné připojištění proti úrazu dítěte.

V případě zrušení tábora z omluvitelných důvodů do 31. 12. 2019 vracíme 100% uhrazené částky, po tomto termínu vracíme 70% uhrazené částky. V případě zrušení turnusu později než 7 dní před začátkem objednaného turnusu vracíme 50% z uhrazené částky.

Tábory jsou určeny pro děti školního věku, tj. 6-12 let. Výjimečně lze přijmout i děti mladší. Kapacita tábora je 15 dětí.

Tábor probíhá ve všední dny vždy od 8:00 do 15:30, individuálně však lze domluvit jiný časový úsek.

Bližší informace k tomuto táboru obdržíte na tel.č. 607 55 33 32 nebo emailové adrese tabor@brnensketabory.cz

Přihlašovací formulář