— PODZIMNÍ PŘÍMĚŠŤÁK —

Termín: 29. - 30. 10. 2020

Cena: 1200,- Kč

Cena je konečná, zahrnuje dopravu dítěte na výlety, případné vstupy, instruktory, půjčovné a samozřejmě stravu a pitný režim. Stravou se rozumí dopolední svačina, teplý oběd včetně polévky a  odpolední svačina. 

Cena neobsahuje případné připojištění proti úrazu dítěte.

V případě zrušení tábora z omluvitelných důvodů do 30. 9. 2020 vracíme 100% uhrazené částky, po tomto termínu vracíme 50% uhrazené částky. V případě zrušení turnusu později než 7 dní před začátkem objednaného turnusu platba propadá.

Tábory jsou určeny pro děti školního věku, tj. 6-12 let. Výjimečně lze přijmout i děti mladší. Kapacita tábora je 15 dětí.

Tábor probíhá ve všední dny vždy od 8:00 do 15:30, individuálně však lze domluvit jiný časový úsek.

Bližší informace k tomuto táboru obdržíte na tel.č. 607 55 33 32 nebo emailové adrese tabor@brnensketabory.cz

.

Na táboře se budeme houpat na závěsných sítích (D-Yogi® Fly Kids), závěsném kruhu (aerial hoop) i závěsných šálách (aerial silks). Budeme trénovat s obručemi hula hoop, párovou akrobacii AirAcro® a budeme samozřejmě řádit i venku, dopřeje-li nám to počasí.